Svårigheterna som styr

Dagen, den som startade i kaos. Ångest och ilska. Ilskan bottnade i min ångest, ilskan för att den tar över mitt liv, ilska över hur mycket jag hatar ångest och depression. Ilskan över att inte kunna förklara för folk så att de förstår.

Jag vet att det är svårt för omgivningen att förstå en sån sak och det är därför jag vill kunna förklara på ett sätt som gör att folk kan sätta sig in i mina svårigheter. På facebook gjorde jag ett test som visade att jag skulle bli ingenjör och då skrev jag en kommentar som “vem betalar utbildningen?”

Fick svar då om att det är gratis att läsa på högskola men vad jag vet så kostar allt, terminsavgifter, studentlitteratur, försäkring som man behöver och eventuella studieresor/besök. Så nej, det är inte gratis.

Jag har heller ingen gymnasiekompetens och att läsa på distans är inget alternativ för mig för jag Behöver en fysisk lärare. jag kan inte sitta över nätet. jag menar, hur ska jag läsa en kurs på distans när inte ens Jonas kan förklara när han sitter på andra sidan bordet?Jag vet vad jag vill men mina koncentrationssvårigheter stör mig.

I tisdags skulle jag träffa sköterskan för att ta prover och sånt för att se över mina möjligheter att börja med Concerta för att hjälpa mig med min ADD. Jag har många av mina svårigheter  som har att göra med mina diagnoser.

Och nej, jag vill inte skylla allt på diagnoser – jag är bara realistisk och vet att många av mina svårigheter bottnar i mina sjukdomar.

BORDERLINE

 • Skräck att bli övergiven.
 • Stormiga relationer som pendlar mellan intensiv beundran och extrem nedvärdering.
 • Kraftigt störd, förvriden eller instabil självbild.
 • Missbruk av till exempel droger, sex, mat eller pengar
 • Återkommande självmordsförsök eller hot om självmord och självmisshandel.
 • Kraftiga humörkast. Stark irritation, ångest eller depression som kan vara några timmar, till som mest några dagar.
 • Återkommande känsla av tomhet och leda.
 • Intensiv vrede som inte står i proportion till vad som väcker den.
 • Kortvariga paranoida (överdrivet misstänksamma) föreställningar.

ADD

 • Ofta misslyckas med att ge stor uppmärksamhet på detaljer eller gör slarvfel i skolarbetet, arbete eller andra aktiviteter
 • Ofta har svårt att behålla uppmärksamheten inför uppgifter eller aktiviteter spela
 • Ofta verkar inte lyssna på direkt tilltal
 • Ofta följer inte igenom på instruktioner och misslyckas med att genomföra skolarbete, sysslor, eller uppgifter på arbetsplatsen (nej om oppositionellt beteende eller inte förstår instruktionerna)
 • Ofta svårt att organisera uppgifter och aktiviteter
 • Undviker ofta, ogillar eller är ovillig att utföra uppgifter eller aktiviteter som kräver mental uthållighet (t.ex. skolarbete eller läxor)
 • Tappar ofta bort saker som behövs för uppgifter eller aktiviteter (t.ex. leksaker, läxmaterial, pennor, böcker eller verktyg)
 • Ofta lätt distraherad av yttre stimuli
 • Ofta glömsk i dagliga aktiviteter

BIPOLÄR TYP 2

Manisk fas

Vanliga symtom i den maniska fasen är

 • förhöjd sinnesstämning
 • ökat självförtroende
 • överaktivitet
 • irritabilitet.

Ibland minskar också sömnbehovet. Andra symtom kan vara att man gör vidlyftiga ekonomiska och sexuella utsvävningar. Om man inte får behandling kan det leda till att man blir aggressiv, orolig och omdömeslös. Det kan ibland gå så långt att man måste gripas av polis och tvingas till psykiatrisk vård.

Depression

Vid depression brukar man ha de flesta av följande symtom:

 • nedstämdhet
 • håglöshet
 • glädjelöshet
 • koncentrationssvårigheter
 • dåligt självförtroende
 • sömnbesvär
 • ökad eller minskad matlust
 • känsla av hopplöshet
 • minskad sexuell lust.

Om depressionen djupnar kan man få självmordstankar. Det är viktigt att söka vård, eftersom symtomen kan förvärras om man inte får behandling.


Dessa diagnoser är de som stör min vardag mest och det är sånt som gör mig så frustrerad över att inte kunna formulera mig rätt. Det är även så att det bipolära och min ADD kommer kräva medicinering för resten av mitt liv.

Det är inget jag kan träna bort. Medicinerna kommer göra att symtomen kan hållas på en rimlig nivå, en sådan som gör att jag kan fungera. Så, det var inte detta som inlägget skulle handla om egentligen, så jag slänger in ett nytt inlägg.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *